Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

smuteczek
4167 c398 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
smuteczek
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki

July 01 2015

smuteczek
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaterriblelove terriblelove
smuteczek
Jestem tylko Twój i chcę tylko Ciebie.
— M.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via100suns 100suns
smuteczek
Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds via100suns 100suns
smuteczek
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
smuteczek
4354 f6e4 420
Reposted fromallay allay viaromantycznosc romantycznosc
smuteczek

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viaromantycznosc romantycznosc
smuteczek
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaromantycznosc romantycznosc

June 09 2015

smuteczek
smuteczek
Nawet nie wiesz jak bardzo chciałabym być teraz obok Ciebie, czuć Twój uśmiech na swych wargach, dłoń w dłoni, powolny oddech na mym karku, za każdym razem przyprawiający o dreszcze, i czuć jak trzymasz mnie przy sobie, tak cholernie mocno, jakbym była wszystkim czego potrzebujesz.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
smuteczek
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
smuteczek
smuteczek
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
smuteczek
6787 d855 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
smuteczek
3221 86be
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
smuteczek
5006 2979 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
smuteczek
Spać.
Przespać rok. Siedem lat.
Bo tu nic, tylko śmierć...
— Faza Delta

June 07 2015

smuteczek

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl